Een challengership in de eHealth

Blog geschreven door Marieke Runherd

Waarom eHealth

De laatste jaren zien we meer en meer bedrijven uit de grond schieten die software maken voor de zorg. Software kan steeds meer mensenwerk overnemen waardoor zorgmedewerkers zich kunnen focussen op hun patiënten. Ook kan de menselijke foutenmarge geminimaliseerd worden met behulp van software. Hoe komt het dan dat veel zorgmedewerkers ondanks de grote voordelen totaal niet warm worden van IT-oplossingen en dat de samenwerking tussen zorginstellingen en IT bedrijven nog vaak stroef loopt?

Een probleem wat we al jaren langs zien komen in het nieuws is het grote tekort aan zorgpersoneel. Het probleem is intussen zo groot dat men zich kan laten omscholen naar een zorgberoep met een korting van tienduizenden euro’s. Oplossingen die verder bedacht worden zijn het afbouwen van de numerus fixus bij de studie geneeskunde, het inzetten van basisartsen om specialisten te ontlasten, het tegengaan van personeelsuitstroom en het verbeteren van het imago van de zorgsector.

Een voor de hand liggende oplossingen zien we maar weinig langskomen. Met behulp van software kan een groot deel van dit probleem opgelost worden. Niet alleen kan werk wat nu door mensen gedaan wordt over worden genomen of vergemakkelijkt worden met behulp van software, ook kan het werk preciezer en met een lagere foutmarge gedaan worden. In de praktijk blijkt dat zorginstellingen en zorgpersoneel hier niet of weinig voor openstaan.

Met behulp van software kan een groot deel van dit probleem opgelost worden.

Imago van eHealth

Een veelvoorkomend probleem is het imago van IT in de zorg. Veel software in de zorg is verouderd. Zorginstellingen wachten vaak lang met het overstappen naar een nieuw systeem vanwege de gecompliceerde data overdracht en de tijd die het kost voor werknemers om het nieuwe systeem te leren. Helaas heeft dit tot gevolg dat het zorgpersoneel gewend is aan ouderwetse en onoverzichtelijke interfaces die tientallen jaren zijn geüpdatet zonder dat er goed nagedacht is over de gebruiksvriendelijkheid. Als software er zo uit ziet maakt software de zorg gevoelsmatig juist meer gecompliceerd.

De uitdaging voor de innovator

Na een tijd gewerkt te hebben bij een eHealth bedrijf, dat als doel had bestellingen van zorgmaterialen sneller en gemakkelijk te maken voor verpleegkundigen en hun patiënten, werd een ding al snel duidelijk. Verpleegkundigen willen wel gebruik maken van de software, maar zien ertegen op hun werkwijze aan te passen. Vaak hebben verpleegkundigen een vaste routine waardoor ze proberen zo veel mogelijk tijd te besparen. Het veranderen van deze routine vergt veel energie en leidt tot de angst tot juist méér tijdsverlies. Zie hier de uitdaging voor de eHealth.

Om het imago van IT in de zorg te verbeteren is nog een hoop nodig. Gelukkig worden veel zorginstellingen gedwongen nieuwe informatiesystemen in gebruik te nemen vanwege de verbeterde security in nieuwe software en nieuwe privacywetgeving. Ik denk dat met nieuwe generaties zorgpersoneel en een aantal vaardige User Experience designers (dit zijn professionals die de gebruikerservaring ontwerpen) er al een hoop te bereiken valt.

Meer weten over de eHealth Academy?